Branschspecifika program

Våra branschspecifika program riktar sig till dig som har viss förståelse för hur arbetslivet fungerar och vill pröva på att arbeta inom ett specifikt yrke. Programmen rustar dig med handfasta och värdefulla kunskaper som efterfrågas av arbetsmarknaden.

  • Större grupper
  • Praktik
  • Kompetenshöjande program
  • Få erfarenheter och referenser

Aktuella program

Grön omställning

Betongsprutare