För arbetsplatser som vill ta emot lovjobbare

Du som tar hand om lovjobbare gör en viktig social insats och får dessutom hjälp på jobbet. På köpet kommer nya perspektiv och känslan av att ha hjälpt någon att ta ett viktigt steg i livet. Att ta emot en lovjobbare är ofta ett litet steg för er, men ett gigantiskt kliv för Albin, Vera, Hassan och alla de andra tusentals ungdomar som varje år lovjobbar i Göteborgs Stad

Administrera sommarjobbsplatser

Registrering av sommarjobbsplatser är stängd. Här kan du logga in för att se placeringar av sommarjobb.

Administrera sommarjobbsplatser

Vilket ansvar har arbetsplatsen?

Arbetsmiljöansvar

Arbetsmarknad och vuxenutbildning som arbetsgivare har tillsammans med er på arbetsplatserna ett delat arbetsmiljöansvar. Det är därför viktigt att ni går igenom en riskbedömning med sommarjobbaren samt informerar om säkerhetsföreskrifter, utrymningsvägar och var brandsläckare finns. Läs mer om arbetsmiljö för ungdomar på Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se. Under sommarjobbet kan vi komma att besöka er för att bland annat säkerställa arbetsmiljöarbetet. 

Handledare (gäller för sommarjobbsplatser)

Arbetsplatsen står för handledare. Planera även vem som ersätter en handledare som blir sjuk eller är ledig. 

Du anmäler dina handledare på samma sätt som du anmäler din arbetsplats. Kom ihåg att du endast kan anmäla handledare som du är direkt ansvarig för. Handledaren måste också ha tackat ja till uppdraget samt känna till förutsättningarna kring uppdraget.

Vi håller i handledarträffar under våren. Dessa syftar till att förbereda er på handledaruppdraget och informera om praktiska delar i lovjobbet. I tabellen nedan kan du se datum och tid för vårens handledarträffar.

Datum Tid
16/5 13-15
30/5 9-11
7/6 13-15
9/6 9-11
15/6 13-15

Anmäl dig till handledarträff

Arbetsuppgifter

Arbetsplatsen står för arbetsuppgifter. Sommarjobbaren får inte ersätta ordinarie personal eller lämnas ansvarig för någon verksamhet. Planera vad som kommer vara sommarjobbarens huvudsakliga arbetsuppgifter och hur de ska utföras på ett säkert sätt. Fundera även över vad sommarjobbaren inte får göra i er verksamhet.

Tidrapport och omdöme

Arbetsplatsen ansvarar för att fylla i tidrapporten för sommarjobbarens arbetade timmar. Var noga att registrera om sommarjobbaren är sen eller frånvarande. Lönen baseras på tidrapporten. Därför är det viktigt att tidrapporten kommer in till oss under sommarjobbarens sista arbetsdag. Glöm inte heller att ge en kopia på den till sommarjobbaren under hens sista arbetsdag. Har ni inte tillgång till skrivare kan ni be dem ta ett foto på tidrapporten.

Det är också arbetsplatsens ansvar att ge sommarjobbaren ett skriftligt omdöme efter periodens slut.

Här kan du se hur du fyller i tidrapport för lovjobb

Arbetstiden

Arbetstiden är 6-8 timmar/dag, exklusive 30-60 minuter lunchrast. Tar ni emot elever från årskurs 9 eller gymnasiet väljer ni själva hur många timmar som är lämpligt på er arbetsplats. Tar ni emot elever från årskurs 8 ska de jobba högst 6 timmar/dag. Sommarjobbaren får inte arbeta på helger. Arbetsdagen får starta tidigast klockan 7:00 på måndagar, övriga veckodagar tidigast klockan 6:00. Arbetsdagen slutar senast klockan 19:00.

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs till någon av er på arbetsplatsen. Informera sommarjobbaren om vilket telefonnummer hen ska ringa för att sjukanmäla sig.

Vilket ansvar har arbetsmarknad och vuxenutbildning?

Arbetsgivaransvar

Arbetsmarknad och vuxenutbildning har arbetsgivaransvaret. Det är vi som betalar ut lönen till ungdomarna och samordnar anställningarna. Det är även vi som fattar beslut om en ungdom behöver avsluta sin anställning hos er. Om det eventuellt inte skulle fungera med sommarjobbaren kommer vi ut till er arbetsplats och för i första hand en dialog med berörd ungdom och handledare. Se till att kontakta oss så fort något uppstår, så att vi tillsammans kan arbeta för en lösning.  

Försäkring

Sommarjobbaren är försäkrad via arbetsmarknad och vuxenutbildning hos AFA försäkringar, TFA-KL. 

Ledighet

Ledighet beviljas av arbetsmarknad och vuxenutbildning. Grundprincipen är att sommarjobbaren måste kunna arbeta hela veckan och ledighet beviljas bara i undantagsfall. Det kan exempelvis ske om sommarjobbarens skola slutar efter/börjar tidigare än sommarjobbperioden. Ledighet för resor beviljas inte.

Utdrag ur belastningsregistret

Arbetsmarknad och vuxenutbildning begär in och kontrollerar utdrag ur belastningsregistret av sommarjobbaren. Detta sker i de fall din arbetsplats kräver ett utdrag ur belastningsregistret och det görs innan sommarjobbaren börjar arbeta hos er. Om sommarjobbaren skickar eller lämnar utdraget till er ska ni meddela sommarjobbaren att det är vi som ska ta emot och kontrollera det. Detta eftersom vi står som arbetsgivare för samtliga sommarjobbare.

Lön

Arbetsmarknad och vuxenutbildning betalar ut lönen till sommarjobbaren. Hela lönen betalas ut vid ett tillfälle även om arbetsperioden sträcker sig över ett månadsskifte. Lönen baseras på de tidrapporter som arbetsplatsen lämnar in efter slutförd period. 

Blanketter

Sommarjobb

Tidrapport årskurs 8 period 1

Tidrapport årskurs 8 period 2

Tidrapport årskurs 8 period 3

Tidrapport årskurs 9 period 1

Tidrapport årskurs 9 period 2

Tidrapport årskurs 9 period 3

Tidrapport gymnasiet period 1

Tidrapport gymnasiet period 2

Tidrapport gymnasiet period 3

Checklista - Ta emot en sommarjobbare

Omdöme

Påsklovsjobb

Tidrapport påsklovsjobb

Checklista - Ta emot en påsklovsjobbare

Omdöme

Kontakt

Ni är välkomna att ringa eller mejla oss med de frågor ni har kring att ta emot en lovjobbare. 

ungdomsjobb@arbvux.goteborg.se

031-368 31 10

Telefontider:

Måndag 13-15.30
Tisdag 9-11.30 och 13-15.30
Onsdag 9-11.30 och 13-15.30
Torsdag 9-11.30 och 13-15.30
Fredag 9-11.30