För arbetsplatser som vill ta emot sommarjobbare

Du som tar hand om sommarjobbare gör en viktig social insats och får dessutom hjälp på jobbet. På köpet kommer nya perspektiv och känslan av att ha hjälpt någon att ta ett viktigt steg i livet. Att ta emot en sommarjobbare är ofta ett litet steg för er, men ett gigantiskt kliv för Albin, Vera, Hassan och alla de andra tusentals ungdomar som varje år sommarjobbar i Göteborgs Stad.

Hantera sommarjobbsplatser

Här kan du se vilka sommarjobbsplatser du har registrerat samt vilken ungdom du ska ta emot. Arbetet med att matcha sommarjobbare till arbetsplatser pågår till och med 3 juni, så fram till dess kan förändringar ske. 

Logga in: Hantera sommarjobbsplatser

Kontakta sommarjobbare

Ska du ta emot en eller flera sommarjobbare i sommar är det viktigt att kontakta dem innan de börjar arbeta, så att ni kan gå igenom vad som gäller första arbetsdagen. 

För dig som är handledare

Under våren erbjuder vi en digital handledarutbildning för dig som ska vara handledare. Du behöver enbart delta på en tid. Tider för handledarutbildning: 

 • Onsdag 25 maj, 14.00-16.30
 • Torsdag 2 juni, 09.00-11.30
 • Onsdag 8 juni, 15.30-18.00
 • Torsdag 9 juni, 13.00-15.30

Anmäl dig till handledarutbildningen 

Att vara handledare innebär att det är du som introducerar ungdomarna för deras (ofta första) jobb. Det innebär att det är du som lär upp, engagerar och inspirerar ungdomarna. Alla handledare ute på arbetsplatserna möjliggör Göteborgs Stads sommarjobb!

Innan ungdomarna börjar jobba behöver du kontakta dem för att informera om tid och plats för arbetet samt om de ska ta med sig något till jobbet, såsom matlåda eller oömma kläder. Den första dagen ska du välkomna sommarjobbaren och introducera arbetsplatsen samt förklara vilka förväntningar ni har på kring exempelvis telefonanvändning, sjukanmälan och arbetsuppgifter.

Under hela arbetsperioden måste du vara anträffbar för ungdomen. Det betyder inte att du alltid måste vara med i arbetet, men de måste kunna ställa frågor eller be om nya arbetsuppgifter. Du ska dessutom fylla i ungdomens tidrapport, som du skickar in till oss på ungdomsjobb@arbvux.goteborg.se sista arbetsdagen. Det sista du behöver göra som handledare är att dela ut ett skriftligt omdöme till sommarjobbarna och meddela dem om du skulle kunna tänka dig att vara referens när de söker jobb i framtiden. 

Under hela arbetstiden kan du kontakta oss på Arbetsmarknad och vuxenutbildning, exempelvis om en sommarjobbare inte dyker upp på jobbet eller det uppstår andra problem.

Blanketter

Tjänstgöringsblankett, årskurs 9, period 1

Tjänstgöringsblankett, årskurs 9, period 2

Tjänstgöringsblankett, årskurs 9, period 3

Tjänstgöringsrapport, gymnasiet, period 1

Tjänstgöringsrapport, gymnasiet, period 2

Tjänstgöringsrapport, gymnasiet, period 3

Checklista Ta emot en sommarjobbare

Omdöme

Delat arbetsmiljöansvar

Ansök om handledarersättning

Det finns möjlighet att ansöka om handledarersättning, vilket innebär att ni kan få ersättning från oss för att anställa en handledare som handleder sommarjobbare. Ni kan få ersättningen för:

 • en handledare per fem elever i årskurs 9
 • en handledare per tio elever i gymnasiet

Kravet är att ni tar in ny personal för att handleda, ni kan inte använda ordinarie personal. Ersättning är en schablonersättning per timme. Ansökningar hanteras och beslutas löpande, så kontakta oss så snart som möjligt. 

Kontakta oss så berättar vi mer!

Telefon

031-368 31 10

Måndag 13-15.30
Tisdag 9-11.30 samt 13-15.30
Onsdag 9-11.30 samt 13-15.30
Torsdag 9-11.30 samt 13-15.30
Fredag 9-11.30


 • Vilket ansvar har Arbetsmarknad och vuxenutbildning?

  Arbetsgivaransvar

  Arbetsmarknad och vuxenutbildning har arbetsgivaransvaret. Det är vi som betalar ut lönen till ungdomarna och samordnar anställningarna. Det är även vi som fattar beslut om en ungdom behöver avsluta sin anställning hos er. Om det eventuellt inte skulle fungera med sommarjobbaren kommer vi ut till er arbetsplats och för i första hand en dialog med berörd ungdom och handledare.

  Försäkring

  Sommarjobbaren är försäkrad via Arbetsmarknad och vuxenutbildning hos AFA försäkringar, TFA-KL. 

  Ledighet

  Ledighet beviljas i undantagsfall och bara av Arbetsmarknad och vuxenutbildning. Exempelvis om sommarjobbarens skola slutar efter/börjar tidigare än sommarjobbperioden. Ledighet för resor beviljas inte.

  Utdrag ur belastningsregistret

  Om din arbetsplats kräver utdrag ur belastningsregistret begär Arbetsmarknad och vuxenutbildning in och kontrollerar det innan sommarjobbaren börjar arbeta hos er.

  Lön

  Hela lönen betalas ut vid ett tillfälle även om arbetsperioden sträcker sig över ett månadsskifte. Lönen baseras på de tjänstgöringsrapporter som arbetsplatsen lämnar in efter slutförd period. 

 • Vilket ansvar har arbetsplatsen?

  Arbetsmiljöansvar

  Vi som arbetsgivare har tillsammans med er på arbetsplatserna ett delat arbetsmiljöansvar. Det är därför viktigt att ni går igenom en riskbedömning med sommarjobbaren samt informerar om säkerhetsföreskrifter, utrymningsvägar och var brandsläckare finns. Läs mer om arbetsmiljö för ungdomar på Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se. Under sommarjobbens första period kommer vi att besöka er för att säkerställa arbetsmiljöarbetet. 

  Handledare

  Arbetsplatsen står för handledare. Planera även vem som ersätter en handledare som blir sjuk eller är ledig. 

  Arbetsuppgifter

  Arbetsplatsen står för arbetsuppgifter. Sommarjobbaren får inte ersätta ordinarie personal eller lämnas ansvarig för någon verksamhet. Planera vad som kommer vara sommarjobbarens huvudsakliga arbetsuppgifter och hur ska de utföras på ett säkert sätt. Fundera även över vad sommarjobbaren inte får göra i er verksamhet.

  Tjänstgöringsrapport och omdöme

  Arbetsplatsen ansvarar för att fylla tjänstgöringsrapporten för sommarjobbarens tjänstgörande timmar. Var noga att registrera om sommarjobbaren är sen eller frånvarande. Det är också arbetsplatsens ansvar att ge sommarjobbaren ett skriftligt omdöme efter periodens slut. 

  Arbetstiden

  Arbetstiden för gymnasieelever är åtta timmar/dag och för grundskoleelever sex timmar/dag, exklusive 30-60 minuter lunchrast. Sommarjobbaren får inte arbeta på helger. Arbetsdagen får starta tidigast kl 7:00 på måndagar, övriga veckodagar tidigast kl 6:00. Arbetsdagen slutar senast kl 19:00.

  Sjukanmälan

  Sjukanmälan görs till någon av er på arbetsplatsen. Informera sommarjobbaren om vilket telefonnummer hen ska ringa för att sjukanmäla sig.