Utbud


Vi erbjuder olika typer av program som syftar till att ge dig erfarenhet, kunskap och verktyg som efterfrågas av morgondagens arbetsmarknad. För att du enklast ska hitta ett program som passar dig och dina förkunskaper har vi delat in våra program i tre kategorier.

Grundläggande program — ett första steg in på arbetsmarknaden

Våra grundläggande program riktar sig till dig som är i stort behov av att samla på dig grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att ha ett jobb. Under trygga former får du möjlighet att arbetsträna och utvecklas i din egen takt.

 • Små steg i små grupper
 • Stöttning hela vägen
 • Prova-på-verksamhet
 • Korta delmål

Grundläggande program

Branschspecifika program  förbereder dig för ett framtida yrke

Våra branschspecifika program riktar sig till dig som har viss förståelse för hur arbetslivet fungerar och vill pröva på att arbeta inom ett specifikt yrke. Programmen rustar dig med handfasta och värdefulla kunskaper som efterfrågas av arbetsmarknaden.

 • Större grupper
 • Praktik
 • Kompetenshöjande program
 • Få erfarenheter och referenser

Branschspecifika program

Coachande program  en sista knuff mot att stå på egna ben

Våra coachande program är utformade för dig som är redo att söka jobb men behöver professionell vägledning för att nå hela vägen. Med hjälp av våra experter vår du värdefull kunskap och viktiga verktyg för att stödja dig i ditt kommande jobbsökande.

 • Studie- och yrkesvägledning
 • CV-workshops
 • Intervjuträning
 • Jobbsökardagar

Coachande program

Vi hjälper dig hitta rätt

För att du enklast ska hitta ett program som passar dig och dina förkunskaper rekommenderar vi att du pratar med oss för vägledning. Våra experter finns här för att hjälpa dig identifiera var du står i dag, vad dina mål är och vad du behöver för att komma vidare i din utveckling.

Inskrivningsdagar – lär dig mer om NxtGenGbg och vårt programutbud

Våra inskrivningsdagar är ett utmärkt tillfälle för dig att lära dig mer om NxtGenGbg, vårt programutbud och hur vi kan hjälpa dig att uppnå dina mål. Under inskrivningsdagarna får du också möjlighet att prata med representanter från vårt team samt studie- och yrkesvägledare på plats. För den som önskar erbjuder vi även personliga vägledningsmöten, där vi tillsammans med dig går igenom dina önskemål, behov och intressen för att hjälpa dig hitta ett program som passar dig.

Våra inskrivningsdagar äger rum nio gånger per år på Världskulturmuseet. För att anmäla dig till kommande inskrivningsdagar, mejla oss på nxtgen@arbvux.goteborg.se. Tveka inte att höra av dig om du har frågor eller funderingar – vi ser fram emot att träffa dig! 

Kommande inskrivningsdagar

15 november

Information om övriga insatser för unga som arbetsmarknad och vuxenutbildning ordnar.