Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Här har vi en helhetssyn på lärandet där vi ser barnet som en aktör som är delaktig i lärprocessen. Genom ett temainriktat arbetssätt uppmuntrar vi barnen att själva undersöka, experimentera och uttrycka sig. Vår förskola ligger i Fiskebäck, nära skog och hav.

Avdelningar och personal

Förskolan har tre åldersindelade avdelningar, med runt 55 barn. Vi har en avdelning för barn mellan 1 och 3 år samt två avdelningar för barn mellan 3 och 5 år. På alla våra avdelningar arbetar både förskollärare och barnskötare. Vi har olika kompetenser inom pedagogik, till exempel barnrytmik, pedagogista och inriktning mot matematik.

 Maten vi äter är till stor del ekologisk och lagas i Tynneredsskolans kök.

Pedagogik som gör barnet delaktigt

Vår förskolas verksamhet utgår från en helhetssyn på lärande där barnet är en aktör och delaktig i lärprocessen. Förskolan arbetar med att lägga grunden för ett livslångt lärande.

Barnens lärande främjas på ett mångsidigt och sammanhängande vis genom att vi använder ett  projektinriktat arbetssätt. Det innebär att vi fördjupar oss i ett ämne under en längre tid. Barnen uppmuntras att undersöka, experimentera, kommunicera och uttrycka sig med olika typer av material, former och tekniker.

Unikum

Vi använder oss av plattformen Unikum där du som vårdnadshavare kan följa förskolans vardag och ta del av bilder och dokumentation som synliggör barnens lärprocesser.

På väggarna i förskolan sätter vi också upp barnens arbete. Då kan barnen se och visa vad de lärt sig och prata med varandra om vad de arbetar med.

En dag på förskolan

Hur en dag på förskolan ser ut varierar, men vi följer en viss struktur och har fasta mattider. Frukost äter vi klockan 8 och därefter har vi samling med sång, rytmik, matematik eller experiment. Klockan 11.30 äter vi lunch. Efter lunch är det vila med sovstund eller saga. På eftermiddagarna är det fri lek inne och ute. Barnen kan då välja mellan olika aktiviteter, som måla, skapa i verkstaden, bygg och konstruktionslek. Mellanmålet klockan 14.15 äter vi ofta ute, om vädret tillåter. 

Lek, samling, projektgrupper och måltider är återkommande inslag när barnen utforskar världen inne och ute. Vi har ett gemensamt tema över hela huset, då vi arbetar i åldersindelade grupper. Alla barn träffas i sina grupper på tisdagar och de äldsta barnen ses även på torsdagar.

På fredagar har hela förskolan gemensam sångsamling. Varje vecka går vi också på skogsutflykt. Vi har förmånen att ha tre olika skogar att välja mellan och vi har promenadavstånd till havet.

Varje år har vi gemensamma aktiviteter med alla barn i huset. Vi har påsklunch och midsommarfirande och vi springer Flundreloppet. I december har vi luciafirande utomhus och vi träffar tomtarna i skogen.

Med både barn och vårdnadshavare har vi gemensamma Städ/fixardagar och Drop-infikor. Vi har också gårdsfest varje år och sommaravslutning med sång och uppträdande.

Inspirerande lärandemiljö

På Norra Flundregatans förskola ser vi miljön som den tredje pedagogen och låter den inspirera till utforskande, lek och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Vi har fokus på pedagogiska miljöer som stimulerar barnens nyfikenhet och utveckling. Varje avdelning består av stora lekhallar och smårum indelade i lärzoner. Det finns tydliga hörn i rummen, som uppmuntrar barnen att välja vad de vill göra, till exempel skriva, räkna, bygga och konstruera.

De äldre barnens avdelningar har varsin verkstad och ateljé där barnen kan få utlopp för sin kreativitet genom att måla, klippa, klistra och jobba med lera. Även på de små barnens avdelning finns utrymme för skapande aktiviteter.

Förskolan har ett gemensamt ljusbord som barnen kan använda för att utforska och experimentera med olika material och studera detaljer.

Gård som lockar till lek och utforskande

Under flera år har vi arbetat aktivt för att miljön på gården ska inbjuda till lek och utforskande på ett inspirerande sätt. Vi har nu en fin gård med stora möjligheter till varierad lek. Med god hjälp av vår föräldragrupp har vi gjort många olika aktivitetsområde, till exempel lekstuga, affär, hästar, griffeltavlor, balansbanor, Flundremack, pilkoja och grillplats. Vi har även en fotbollsplan.

Inskolning

Vi använder oss av aktiv inskolning. Det innebär att barnet är här tillsammans med en vårdnadshavare på heltid tre dagar i följd. Under dessa dagar hinner barnet lära känna förskolans rutiner och miljö utan att oroa sig för att bli lämnad. Den fjärde dagen lämnas barnet på förskolan efter ett tydligt och kort avsked mellan barnet och vårdnadshavaren.

En inskolning är väldigt individuell och ert barn kan behöva längre tid än tre dagar för att känna sig trygg. Det tar vi så klart hänsyn till.