Om äldreboendet

Norra Dragspelsgatans äldreboende är ett litet boende med 18 lägenheter fördelat på två flyglar, Vinga och Trubaduren. Inriktningen är för personer med demenssjukdomar. Äldreboendet ligger i en lugn miljö med en stor, grönskande innergård. Trädgården är lätt att komma ut till även om du har svårigheter att klara dig själv.

Lägenheterna

Det finns 18 lägenheter på Norra Dragspelsgatans äldreboende, fördelat på två flyglar: Vinga och Trubaduren. Lägenheterna är cirka 30 kvadratmeter med breda fönsterpartier som vetter ut mot grönskande omgivningar. Alla lägenheter har rymliga badrum. Det finns inget eget pentry eller kök. Lägenheten möbleras av den boende själv, med undantag för medicinsk grundutrustning.

Omgivningar

Mitt i Frölunda, i en grön lunga omkransat av den välkända fastigheten "Käppen", ligger Norra Dragspelsgatans äldreboende. Äldreboendet har en egen tillgänglighetsanpassad trädgård med uteplatser som inbjuder till samvaro vid fint väder. Trädgården är lätt att komma ut till även om du har svårigheter att klara dig själv.

Med spårvagn kommer man hit med linje 1, 7 och 8, hållplats Positivgatan. Boendet ligger nära affärer och annan service på Frölunda torg och har fina promenadvägar i nära anslutning.

Bemanning och organisation

På Norra Dragspelsgatans äldreboende finns omsorgspersonal dygnet runt. Vid behov får man träffa läkare, sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut. Även tandvård, fotvård och hårvård gör hembesök om du så önskar. Den fasta personalen utgörs av 18 undersköterskor, en administratör och enhetschefen.

Vår viktigaste uppgift är att skapa en trygg tillvaro för dig. Vi lägger stor vikt vid att utforma en hemlik miljö och en upplevelse av gemenskap, närhet och samvaro.

När du flyttar in på Norra Dragspelsgatans äldreboende får du en egen kontaktperson. Det är i regel en undersköterska med ett särskilt ansvar för att lära känna dig och dina speciella behov. Målet är att din omvårdnad så långt som möjligt ska bli anpassad till dina behov, önskningar och förutsättningar. Utgångspunkten är vad du behöver, uppskattar och är van att göra med aktiviteter efter dina önskemål.

I din lägenhet finns också en informationspärm med all praktisk information kring boende och aktiviteter. Där finns också färdiga blanketter om du vill lämna synpunkter.

Varmt välkommen att besöka oss så berättar vi mer om vår verksamhet!