Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Förskolan Nordostpassagen 61 ligger på bottenvåningen i ett bostadshus några minuters gångväg från Slottsskogen. Här finns det barn i åldrarna 1-5 år som är fördelade på tre avdelningar. På förskolan arbetar tre pedagoger på varje avdelning.

Här på förskolan erbjuder vi ditt barn en inspirerande och föränderlig miljö som inbjuder till skapande, experimenterande, lek och lärande både inomhus och utomhus.

Vår utgångspunkt är läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10). Vi inspireras av Reggio Emilia-filosofin och dess tro på det kompetenta barnet, barn kan! Vi arbetar med hållbar utveckling och värnar om vår närmiljö.

Tillsammans med barnen skapar vi en miljö där alla kan känna sig trygga, hörda, sedda, respekterade och bekräftade.Vi arbetare för att stimulera och utmana barnets utveckling och lärande samt att hjälpa barnet utveckla sin sociala och kommunikativa kompetens.

Dagarna på förskolan innehåller både aktiviteter ute och inomhus. Att lära och utvecklas genom lek är en stor och viktig del av dagen. Barnen får ta egna initiativ och använda sin fantasi, de är med och påverkar sin dag. Ett blandat och varierande material finns tillgängligt och i barnens nivå för att ge dem möjlighet till självständighet och till att själva göra val.

På förskolan finns ett centralt placerat kök där maten tillagas på plats.

Har ni fått en plats hos oss ber vi er ringa så bokar vi in en dag och tid för ett besök.