Vår skola

Vi på Nordlyckeskolan arbetar med profilen "Hälsa". På Nordlyckeskolan går det cirka 360 elever.

Vår vision

På Nordlycke vill vi att alla elever ska:

  • Känna att de blir sedda varje dag
  • Känna att vi vuxna lyssnar och tar alla på allvar
  • Få röra på sig ofta
  • Känna förtroende för varandra och vuxna och bli bemötta med respekt och tydlighet

Skolans profil - hälsa

Vi strävar efter en helhetssyn på elevers lärande.

Att må bra till kropp och själ är en förutsättning för att kunna utvecklas efter sin förmåga. Därför uppmuntrar vi eleverna att ha och skaffa sig vanor som leder i denna riktning vilket har påverkat vår verksamhet på olika sätt.

Idrott och hälsa

På Nordlyckeskolan har alla schemalagd ”Hälsa”-tid där alla lärare är med och planerar för verksamheten. Naturligtvis ser vi också mycket gärna att eleverna går eller cyklar till skolan. Det finns både hälsoskäl och miljöskäl att lämna mopeden hemma och att inte skjutsa barnen till skolan.

Hälsodagar

Ett antal dagar under läsåret arrangerar vi hälsodagar. Dessa kan ibland likna traditionella friluftsdagar och skolturneringar medan de vid andra tillfällen har temat hälsa. Våra Hälsodagar bidrar till att eleverna får en positiv inställning till och ökade kunskaper om de dagliga vanornas betydelse för hälsa och välbefinnande när det gäller mat, fysisk aktivitet, livsstil och miljö.

Hälsoteket

Hälsoteket är Nordlyckeskolans hälsosamma elevcafé. Här kan eleverna köpa smörgåsar och frukt från klockan 08.00 varje dag. Hälsoteket är öppet hela dagen som uppehållsrum för eleverna. Här kan de låna spel, spela biljard, pingis eller bara sitta och prata.

Social hälsa och god miljö

För elevernas och personalens hälsa är deras sociala miljö lika viktig som mängden fysisk aktivitet. Det är av största vikt att alla känner att de har en plats på Nordlyckeskolan. På skolan bedrivs ett aktivt och ständigt pågående arbete mot diskriminering och kränkande behandling. 

Trygghet och trivsel

Vår vision är att vår skola ska vara trygg och fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Våra elever ska känna att de blir sedda varje dag, känna att vi vuxna lyssnar och tar alla på allvar, känna förtroende för varandra och vuxna och bli bemötta med respekt och tydlighet. Våra elever ska alla ges samma förutsättningar att utvecklas, både kunskapsmässigt och socialt, oavsett bakgrund.

Inom Olweusprogrammet arbetar vi förebyggande mot mobbning. Vi har samtalsgrupper med all personal och Olweusklassmöten med alla elever. Under våra träffar diskuterar vi hur vi tillsammans ska stärka och upprätthålla vår gemensamma värdegrund och motverka mobbning, diskriminering och kränkande behandling. Dessutom har vi en regelbundet uppdaterad handlingsplan i händelse av att vi får vetskap om att kränkningar eller diskriminering förekommit.  

Lika behandling

Vår skola ska vara trygg och fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Våra elever skall känna att de blir sedda varje dag, känna att vi vuxna lyssnar och tar alla på allvar och få röra på sig ofta. De ska känna förtroende för varandra och vuxna och bli bemötta med respekt och tydlighet.  I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka sådana händelser. Planen finns i Hjärntorget. Du kan också kontakta skolan om du vill ha den som ett PDF-dokument.

Personal

På skolan arbetar 27 lärare och ett elevhälsoteam med skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagog som leds av rektor.

Skolbyggnaden

Nordlyckeskolan ligger i södra Torslanda, ett stenkast från Torslandahallen och Torslandavallen där vi har de flesta idrottslektionerna. Skolan byggdes 2001 och har 20 klassrum på två våningar. Det finns ett elevkafé och ett bibliotek. Skolgården har basketkorg och beachvolley-plan, stora utomhusplaner för bollspel och vi har tillgång till rymliga inomhushallar. Skolan ligger i naturen och det finns motionsspår alldeles i närheten.