Nordhemsskolans historik

Nordhemsskolan invigdes den 30 maj 1917 efter ett omfattande byggnadsarbete som tagit flera år.

Nordhemsskolan byggdes på en bergsknalle, som före sprängningen låg 32 meter över Linnégatan.

Skolan byggdes för 2500 elever och kostade 1.000.380:88 kronor. Den stora byggnaden uppmärksammades mycket i pressen och kallades allmänt "Göteborgs största, vackraste och mest moderna folkskole-palats".

Idag är Nordhemsskolan en kulturbyggnad, som till det yttre inte förändrats mycket men i det inre anpassats till moderna krav.

Nordhemsskolan ritades av arkitekterna A.Bjerke och R.O.Swensson. Skolan är byggd i nationalromantisk stil. Skolbyggnaderna knyts samman genom arkader, gångar och trappor. Arkaderna är murade i kryssvalv. Skolans fasader är i rött tegel med karaktäristiskt smårutiga fönster och höga branta tegelklädda tak.

Om du vill dela med dig av dina kunskaper om Nordhemsskolan - tveka inte att kontakta någon av skolans rektorer.