Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola


Förskolan Nolviksvägen 40 ligger i ett lugnt område i Torslanda, Björlanda. Det finns en avdelning på förskolan. Verksamheten bedrivs i en äldre villa.

Förskolan har 21 platser.  I personalgruppen finns totalt 4 pedagoger, både förskollärare och barnskötare. Vi har tillgång till pedagogista, speciallärare, psykolog och kurator.
Vi får vår mat från Runskriftsgatan 8 tillagningskök och maten är till stor del ekologisk. Om ditt barn behöver specialkost så ordnar vi det.

Barnen får vistas i grupper som är indelade i äldre resp. yngre barn.

Verksamheten på förskolan är inspirerad av Reggio Emilia-pedagogiken. Denna utgår ifrån att barn är kompetenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Barnen uppmuntras till att ta egna initiativ och prova sig fram både på egen hand och i samspel med andra. 

Planerande aktiviteter blandas med barnens egna önskemål och spontanitet. Vi gör också utflykter till närliggande grönområden.