Till innehåll
Foto: Eva Johansson

Nolviksvägen 3 förskola

Välkommen till Nolviksvägen 3 förskola

Förskolan ligger i Björlanda i norra Torslanda, i vacker närmiljö granne med såväl åkrar och hästar som skog och hav. Vår förskola är byggd utifrån Reggio Emilia filosofin, från vilken vi också hämtar vår pedagogiska inspiration. Detta innebär att vi arbetar för att barnen ska vara delaktiga i en verksamhet som är spännande, kreativ, lockande och utmanade. Pedagogerna ska vara goda förebilder som lyssnar, inspirerar och utmanar barnen vidare. Vår pedagogiska miljö bygger på barnens intressen och ska vara genomtänkt, inspirerande och föränderlig.

${loading}