Dialog och samarbete


En god dialog och ett gott samarbete med föräldrar/vårdnadshavare är en viktig grund för förskolans pedagogiska arbete. Det ska genomsyra hela vårt arbete, både i det dagliga mötet på förskolan men också vid de särskilda tillfällen som vi bjuder in till.

Vill du starta ett projekt, anordna ett arrangemang, träffa nya kompisar, förverkliga dina idéer, eller kanske bara hänga en stund och kolla film på en fredagskväll?