Foto: Lo Birgersson

Vår förskola


Förskolan Nedre Kvarnbergsgatan 17 ligger i centrala stan nära Kronhusbodarna och Nordstan. Det här är en liten förskola med bara en avdelning.

Liten förskola med trevlig gård

Förskolan Nedre Kvarnbergsgatan är en liten förskola med bara en avdelning med barn i åldern 1–5 år.

Förskolan ligger i bottenvåningen av ett flerfamiljshus och gården delas med de boende. Det här är en trevlig gård som erbjuder både sol och skugga och som ligger skyddat på en innergård. Det finns en stor sandlåda, cyklar och många lekredskap.

Det centrala läget intill Kronhusbodarna gör att det är nära till stadens kulturella utbud. Vi gör gärna små utflykter i närområdet.

Lokaler med många små rum

Inomhus finns det många små rum vilket ger möjlighet till många olika sorters lek. Här finns bland annat byggrum, ateljé, utklädningsrum, datorrum och läsrum.

Barns intressen och behov i centrum

Förskolan är inspirerad av Reggio Emilia-filosofin som utgår från barnens intressen, förmågor och behov. Vi pedagoger tar tillvara på barnens nyfikenhet och utforskar tillsammans. Vi väcker barnens lust att lära. Våra värdeord som genomsyrar verksamheten är glädje, trygghet och respekt.

Till vår hjälp har vi en pedagogista, inspirerat av de kommunala förskolorna i italienska Reggio Emilia. Pedagogistan är en pedagog som fungerar som verksamhetsutvecklare och handledare åt de andra pedagogerna.

Här på förskolan Nedre Kvarnbergsgatan är personalen också kunnig i teckenkommunikation vilket är till stor hjälp när ett barn har språksvårigheter. Det finns också en specialpedagog som stödjer personalen i att hitta bra former för att möta alla barns behov.

Engagerade i miljö- och hälsofrågor

Vi värnar miljön och vill göra barnen miljömedvetna. Därför komposterar vi gammalt matavfall.  Vi har en liten glaskompost där barnen kan se hur maskar förvandlar avfall till jord.

En annan sak som är viktig, det är att röra på sig. Vi har regelbundet rörelselek till musik (Mini-Röris) för att öva kondition, rörlighet, styrka och avslappning.

Nära samarbete med föräldrarna

Det är viktigt med ett nära samarbete med föräldrarna. Förutom utvecklingssamtal och föräldramöten välkomnar vi föräldrarna att delta i och påverka verksamheten.