Anmäl dig

Till Mammut kan du anmäla dig ensam eller tillsammans med andra som en färdig grupp. Mammut passar såväl nybörjare som dig som spelat länge. Vi anpassar oss efter dina behov.

Du eller din grupp får en fast tid i veckan men med möjlighet att vara här mer. Det finns alltid personal på plats som kan hjälpa dig. Vi erbjuder möjlighet att vara med på spelningar, arrangera egna spelningar, spela in i studio med mera.

Att vara med i Mammut kostar 200 kr per person och termin.

Vill du anmäla dig eller vill du veta mer? Kontakta oss!

E-post: alexandra.tortosa@majornalinne.goteborg.se

Telefon: 072-255 73 33