Brunnsboskolan

För årskurserna 4 til 9 finns musikklasser som elever kan ansöka till. Brunnsboskolans musikklasser går under namnet Brunnsbo musikklasser.

Vem kan ansöka

Alla elever som går i åk 3 kan söka. Eleverna antas efter antagningsprov till åk 4. Ansökan till åk 5-9 tas emot i mån av plats.

Så sker undervisningen

Körsång är en viktig del av skolarbetet. Musik står på schemat nästan varje dag, såsom körsång, gehörslära, röstvård, musiklyssnande, musikhistoria och allmän musiklära. Kursplan i andra ämnen är densamma som vanliga klasser, och musikklasseleverna har samma möjligheter som andra att söka till gymnasiet.

Kulturellt utbyte

Musikklasserna har mycket gott renommé och gör mängder av konserter, skivinspelningar, resor i Sverige och utomlands. Vi samarbetar med de större kulturinstitutionerna som t.ex. Göteborgsoperan, Göteborgs Symfoniker och GWO.

Så ansöker du

Du ansöker via ett e-formulär. Du behöver inte logga in med bankid för att ansöka

Ansökan till musikklass på Brunnsboskolan

Efter att ha skickat din intresseanmälan blir du kallad till ett antagningsprov som kommer ske i mars där du kommer få sjunga eller spela upp en förberedd låt. Mer information kommer i kallelsen.

Önska skola

Tänk på att även göra en ansökan till grundskoleförvaltningen. Om du inte får en plats i musikklass och inte har gjort en ansökan till grundskoleförvaltningen, kommer du att få en skolplacering utifrån grundskoleförvaltningens regler. Du hittar all information om att söka skola här www.goteborg.se/onskaskola

Antagningsprov sker under vårterminen 2021. Tid meddelas så snart ansökningarna behandlats. Välkommen att ansöka

Föräldraförening

Tillsammans med positiva och engagerade vårdnadshavare kan Brunnsboskolan erbjuda mer upplevelser och utvecklande aktiviteter än vad som normalt ingår i en grundskoleelevs erfarenheter. Brunnsboskolans föräldraförening är mycket aktiv och engagerad och du kan läsa mer om deras engagemang på deras Brunnsboskolan föräldraförenings hemsida.