Lämna klagomål

Grundskolan ska vara en trygg plats och så bra som möjlig för alla som finns där. Därför är det viktigt att vi på skolan får information om brister, så att vi i dialog med dig som vårdnadshavare eller elev kan förbättra verksamheten.

Vi vill att skolan ska vara så bra som möjligt för alla som finns där. Därför är det viktigt att vi får information om sådant som inte fungerar och sådant som kan bli bättre. Dina upplevelser är viktiga för att vi ska kunna bli bättre. Om skolan inte motsvarar dina förväntningar eller om du eller ditt barn är missnöjda med något kan ni kontakta oss. Det kan till exempel gälla allt som händer i skolan från undervisning och bemötande till kvalitet i fritidshemmet eller elevhälsans olika delar.

Kontakta skolan i första hand

I första hand bör du vända dig till personalen på skolan eller fritidshemmet. Om du inte tycker att du får rätt hjälp eller att personalen inte lyssnar på dig bör du istället vända dig till rektorn. Du kan också vända dig direkt till rektorn om du anser att problemet är allvarligt. Du hittar kontaktuppgifter till skolan på skolans hemsida.

Kontakta rektorn i andra hand

Prata med rektorn om det du är missnöjd med. Om du efter samtalet fortfarande inte är nöjd kan du kontakta utbildningschefen eller grundskoleförvaltningen.  

Kontakta utbildningschefen eller grundskoleförvaltningen i tredje hand

Om du vill kan du vända dig direkt till utbildningschefen eller grundskoleförvaltningen. Hit vänder du dig också om du inte är nöjd med hur rektorn har hanterat ditt klagomål.

Hur lämnar jag klagomål?

Du kan lämna ditt klagomål muntligt eller skriftligt. Du kan självklart vara anonym, men om du vill ha svar behöver du lämna namn och kontaktuppgifter.

Du hittar kontaktuppgifter till skolan på skolans hemsida. Om du vill kontakta grundskoleförvaltningen kan du skicka e-post. Om du inte kan eller vill lämna ditt klagomål digitalt går det bra att skicka det med post. Du hittar kontaktuppgifter till grundskoleförvaltningen längst ner på den här sidan.

Vad händer efter att jag har lämnat ett klagomål?

Inom två arbetsdagar kontaktar vi dig så att du vet att vi har tagit emot ditt klagomål.  Beroende på vad ditt klagomål gäller kan du ibland bli kontaktad medan vi arbetar med ditt klagomål. När vi är klara kontaktar vi dig för att berätta vad vi har kommit fram till och vad som händer nu.

  • Vi kontaktar inte dig om du har valt att vara anonym.
  • Vissa klagomål går att lösa direkt. Då startar vi inte någon utredning. 

Vad händer med mina uppgifter?

Om du lämnar ditt klagomål skriftligt (via brev eller e-post) räknas den som en inkommen allmän handling. Det innebär att alla som vill kan begära att få läsa det du skriver i ditt klagomål. Det är bara om du eller ditt barn har skyddade personuppgifter eller riskerar att förföljas (av särskild anledning) som personuppgifterna skyddas.

Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter på sidan Så behandlar vi dina personuppgifter.

Var vänder jag mig om jag har frågor eller är missnöjd med hanteringen?

Om du har frågor om hur grundskoleförvaltningen arbetar med klagomålshantering så kan du kontakta grundskoleförvaltningen. Du hittar kontaktuppgifter längst ner på den här sidan.

Klagomål som rör utbildningen

Om du inte är nöjd med hur grundskoleförvaltningen har hanterat ditt klagomål kan du göra en anmälan till Skolinspektionen.

Klagomål som rör medicinsk elevhälsa

Om du tycker det finns allvarliga brister eller missförhållanden i insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan du höra av dig till Inspektionen för vård och behandling (IVO). IVO är också tillsynsmyndighet över hälso- och sjukvårdens insatser inom elevhälsan. 

Hur gör jag om jag vill lämna synpunkter eller klagomål på sådant som inte rör själva utbildningen? 

Om du vill lämna synpunkter eller klagomål på sådant som inte rör själva utbildningen (exempelvis om du har synpunkter om färgen på skolan eller liknande) kan du göra det genom att skicka en synpunkt till Göteborgs Stad. Det gör du på sidan Lämna synpunkter.