YKB (Yrkeskompetensbevis)

Vi utför fortbildning YKB för godstransporter.

Utbildningen är uppdelad i fem ämnesområden efter TYA, NTF, ÅF och STR:s modell:

Sparsam körning

Godstransporter

Lagar och regler

Ergonomi och hälsa

Säkerhet och kundfokus

För mer information kring YKB-frågor, titta på Transportstyrelsens hemsida.

 

Din kontaktperson på MTG:

Sven Grahm 031-367 14 27