ADR (Farligt godsutbildning)

Vi utför utbildningarna Grundkurs, Klass1 och Tank. Vi utför även repetitionskurser.

För mer information om innehåll i kurserna se MSB:s hemsida

Din kontaktperson på MTG:

Sven Grahm 031-367 14 27