Lastbilsförare

En pålitlig problemlösare.

Lastbilsförare är ett självständigt yrke som passar dig som gillar utmaningar och att ta ansvar och hitta egna kreativa lösningar. Det är också ett yrke som ofta är väldigt varierat. Som lastbilsförare transporterar du allt från byggmaterial, bränsle och möbler till livsmedel och levande djur.

Det krävs specialkompetens för att köra lastbil och det är bra med egenskaper som god förmåga till organisering och planering. Lastning och lossning ingår ofta i lastbilsförarens arbete, liksom att göra beräkningar på godsets vikt och volym.

Att kunna köra lastbil med släp är ofta ett krav för lastbilsförare och hantering av tunga fordon ställer stora krav på föraren ur trafiksäkerhetssynpunkt. En lastbilsförare måste kunna hantera oväntade problem med väglag. 

Lastbilsförarutbildningen ger många möjligheter

Mer än hälften av alla yrkesförare som kör lastbil arbetar som distributionsförare. Och då oftast på ett åkeri. Distributionsförare hämtar och lämnar gods från centraler till olika godsmottagare som till exempel butiker eller kontor.

Förutom att arbeta som distributionsförare kan du även arbeta som bygg- och anläggningsförare, kranbilsförare, renhållningsförare, skogstransportförare eller som djurtransportförare. Möjligheterna är många.

Kurserna ökar din anställningsbarhet och ger dig högskolebehörighet om du vill

Kurser som idrott och hälsa, samhällskunskap, svenska, engelska, matematik och entreprenörskap ger dig nya kunskaper och ökar din anställningsbarhet. Satsar du på studierna kan våra erfarna lärare och moderna personbilar, lastbilar, bussar och undervisningslokaler bli en säker väg till yrkeslivet i transportbranschen.

Vill du läsa vidare använder du ditt individuella val till att skaffa grundläggande högskolebehörighet.

Välkommen till Transportprogrammet på MTG!