Foto: Anders Persson
Årskurs 3 elever tränar krängning av däck från fälg

MTG:s övergripande helhetsidé bygger på en tro på våra elevers förmåga och lust till att lära. Vi tillhandahåller en hög kvalité på våra utbildningar med professionella pedagoger, individuell studieanpassning, moderna lokaler och utrustning. Vi arbetar utifrån en konkretiserad modell som utgör grunden för vårt värdegrundsarbete. En modell som visat sig fungera då vi vid upprepade undersökningar får mycket höga värden i UBF:s trivselenkät.

Som elev på MTG får man tryggheten i en väl utvecklad struktur som förbereder eleven väl för sin framtida yrkeskarriär. De får en kvalificerad utbildning där de själva får ha inflytande på sitt lärande efter sina individuella förutsättningar. Teoretiska studier varvas kontinuerligt med praktiska moment och flertal praktikperioder där eleven handleds av en kvalificerad yrkesman med handledarutbildning.