Tillsammans når vi målen

Tydliga mål, individuellt stöd och alltid närvarande lärare gör att alla MTG-elever får goda förutsättningar att nå målen!

På MTG har vi som ambition att ta varje elev lite längre än vad hen själv trodde var möjligt. Vi har under de år vi haft vår verksamhet alltid haft hög måluppfyllelse. 

MTG har ett enkelt schema med en arbetsdag mellan 8.00 och 16.00, uppdelade i två tretimmarspass per dag där teoretiska och praktiska ämnen varvas och samverkar. På schemat finns också obligatorisk lärarledd läxläsning. Många elever läser också extra kurser och kurspaket.

Hos oss är en god relation mellan lärare och elever mycket viktigt. Vi strävar efter att ha mindre klasser och lärarna finns alltid tillgängliga för eleverna och följer dem tills de når målen.