Tillsammans når vi målen

Tydliga mål, individuellt stöd och alltid närvarande lärare gör att alla MTG-elever får goda förutsättningar att nå målen!

På MTG har vi som ambition att ta varje elev lite längre än vad hen själv trodde var möjligt. Vi har under de år vi haft vår verksamhet alltid haft hög måluppfyllelse. Skolinspektionens siffror 2013 visar att 95 procent av eleverna fullföljer utbildningen och 99 procent av dessa tar sin yrkesexamen.


MTG har ett enkelt schema med en arbetsdag mellan 8.00 och 16.00, uppdelade i två tretimmarspass per dag där teoretiska och praktiska ämnen varvas och samverkar. På schemat finns också obligatorisk lärarledd läxläsning. Många elever läser också extra kurser och kurspaket.


Hos oss är en god relation mellan lärare och elever mycket viktigt. Klasserna har som mest 17 elever, samt två mentorer. Varje enskild elev får stöd i sitt arbete att nå målen. Samtal och enkäter visar att det är det här som eleverna uppskattar mest. Lärarna finns alltid tillgängliga för eleverna och följer dem tills de når målen.