Internationalisering

På Motorbranschens tekniska gymnasium arbetar vi i flera olika projekt som främjar internationalisering och globala frågor. Att aktivt arbeta mot världen är en viktig och central fråga både för skolan och gymnasieväsendet i stort. I gymnasieskolans läroplan kan man läsa att internationella kontakter, utbildningsutbyten och praktik med andra länder skall främjas.

Motorbranschen är i högsta grad en internationell marknad på olika sätt. Ägare och aktörer från alla världens hörn, det engelska språket som våra elever kommer i daglig kontakt med via manualer, instruktioner etc. och inte minst det faktum att våra elevers yrken har goda internationella förutsättningar.

Vi på MTG är mycket stolta och glada över våra idag tre globala projekt. Det ger våra elever stora möjligheter att växa som individer, få större erfarenheter om andras livsvillkor och förståelse för olikheter. Det ger dem möjligheter att knyta kontakter och få nya vänner samt en bredare och fördjupad yrkeskunskap.