Ansökan

När du söker till MTG söker du på vanligt sätt till gymnasiet med hjälp av din studie- och yrkesvägledare SYV.


Du kan i ansökan ange intresseval:

Lastvagns-maskintekniker
Personbilstekniker
Bilskadetekniker
Lackeringstekniker
Lastbilsförare
Bussförare
Godshanterare