Elevhälsa

Kontaktuppgifterna till elevhälsan

Skolsköterska

Farideh Bazrafshan

E-post: farideh.bazrafshan@educ.goteborg.se

Telefon: 031-367 14 15

Skolläkare: Bijan Sahebi (Bokas via skolsköterskan)

Företagsläkare: Lena Ehrenström (Bokas av skolsköterskan)

Skolkurator

Anträffbar måndag till onsdag

Kristoffer Sköld

Tel: 070 361 39 00

E-post: kristoffer.skold@educ.goteborg.se

Studie & yrkesvägledare

Veronika Strand

Anträffbar vanligtvis ons, tor och fre kl. 9-14.

Tel: 031-367 30 16

Mobil: 076 288 83 19

E-post: veronika.strand@educ.goteborg.se


Specialpedagog

Monica Jacobsson

Tel:

Mobil: 079 0653151

E-post: monica.jacobsson@educ.goteborg.se