Elevservice

MTG gymnasiet tillhandahåller ett stort utbud av service till dig som elev

I elevhälsan ingår skolsköterska, kurator, specialpedagog, speciallärare och rektor. Elevhälsan arbetar för att skapa goda förutsättningar för att du ska känna dig trygg på skolan samt kunna nå så goda studieresultat som möjligt.

Hjärntorget

Studiemedel

Elevhälsa

Matsedel

Studie- och yrkesvägledare

Skolkort

Specialpedagog

Kurator

Skolsköterska