Specialpedagog

Specialpedagogen är en del av skolans elevhälsa. På Fordon- och transportprogrammet finns det tillgång till en specialpedagog. Specialpedagogen arbetar på olika sätt med elever i behov av särskilt stöd, till exempel genom samarbete med ordinarie lärare, ämnes- och arbetslag och även tillsammans med det övriga hälsolaget.