Skolsköterska

Skolhälsovården är en del av skolans elevhälsa. Skolhälsovårdens arbete är främst förebyggande hälsovård.


Skolhälsovården är en del av skolans elevhälsa. Skolhälsovårdens arbete är främst förebyggande hälsovård.

Skolsköterskan erbjuder hälsosamtal till alla elever under första läsåret.

I hälsosamtalet tas bland annat frågor om pubertetsutveckling, livsstil, trivsel och hälsa upp.

Du kan vända dig till skolsköterskan för att få råd och stöd i hälsofrågor och hjälp med enklare sjukvårdsinsatser.

Skolsköterskan finns på skolan måndag till torsdag.

Kontakt: Elevhälsan