Ledighet och frånvaro

Hög frånvaro kan innebära risk att inte bli godkänd i pågående kurser och i förlängningen att man inte får sin yrkesexamen och ej heller den yrkeskompetens som krävs för anställning efter avslutad utbildning. Frånvaro kan också innebära att CSN drar in studiebidraget.

Sjukanmälan ska göras före skoldagens början varje dag som du är sjuk. Anmälan görs till sin mentor eller via Vklass. Är du på APL ska du kontakta din APL-plats. Vårdnadshavaren ska sjukanmäla elever under 18 år.
Som vårdnadshavare kan du i Vklass markera att du vill ha ett SMS från skolan då ditt barn är frånvarande. Du kan även via Vklass ta del av ditt  barns samlade frånvaro tills han/hon fyllt 18 år. Om eleven godkänner det kan du även ha tillgång till Vklass därefter.

När det gäller ledighet utöver skolloven måste ni ansöka om detta med god marginal 2-3 veckor innan önskad ledighet.