Foto: Anders Persson
Detta är huvudentrén.
Foto: Anders Persson
Detta är personbilsverkstaden där vi har sju liftar och bilar från flera olika märken.
Foto: Anders Persson
Lastvagnsverkstaden är utrustad med mycket liftar, verktyg och lösa arbetsstationer (så att man kan se hur delarna samarbetar med varandra/ är uppbyggda). Lastvagnsverkstaden har två portar för tunga fordon och mycket specialverktyg för olika ändamål.
Foto: Anders Persson
Här ser ni verkstaden där eleverna lär sig hantera plåtskador på ett professionellt sätt.
Foto: Anders Persson
Här ser ni en Porsche 928 redo för lack. En Fiat 500 i reparation. Den långa slangen som går ovanför Porschen är en utsugslang som hjälper till att skydda mot farliga ångor.
Foto: Anders Persson
Här är vår lackavdelning, till vänster i bilden har vi vår lackbox, som är en av de modernaste och bästa lackboxarna i Sverige. Vår slipbox är även den i väldigt hög kvalitet.
Foto: Anders Persson
År 1 verkstaden har alla nödvändiga verktyg för enklare arbeten, bilden är tagen från porten där bilarna körs in.
Foto: Anders Persson
I år 1 verkstaden finns två olika liftar. Detta är vår fyrpelarlift i år ett verkstaden, den används vid t.ex. hjulinställningar.