Program

Det är många olika aktörer som fyller Mötesplats Vintergatan 1 med programpunkter. Det är stor blandning på programmet, det finns både olika inriktning och för alla åldrar. En del program är för slutna grupper eller för en särskild målgrupp, medan det på andra programpunkter går att droppa in. En del programpunkter är annonserade på plats och andra i Göteborg stads kalendarium.