Låna Lokal

Har du frågor om hur du lånar lokal på Mötesplats Vintergatan 1? Eller vill boka lokalen.

Kontakta:

E-post: motesplats.vintergatan@lundby.goteborg.se

eller

tel. 031 366 74 09

Rum för utlåning är:

Ateljén, max 20 personer

Konferensrum, max 18 personer

Scenen/stora salen, max 80 personer