Ungdomsrådet

Vi jobbar för ett ökat ungdomsinflytande tillsammans med Ungdomsrådet Majorna-Linné. Ungdomsrådet tar vara på ungas idéer och gör det enkelt att nå dom som bestämmer. Har du en fråga eller synpunkt så vill vi gärna höra!

Ungdomsrådet finns för att stärka och synliggöra dialog mellan unga, politiker och tjänstemän och ta vara på ungas idéer i samhällsutvecklingen. Målet är att rådet ska vara självständigt och driva sina egna frågor, med stöd av vuxna i nämnd och förvaltning.

Målgruppen är 12 – 25 år men alla är välkomna.

Besök oss gärna på Facebook.