Illustration: What! arkitektur

Vi ska flytta!

Moräns Vård- och omsorgsboende stod på tur för renovering. Det sammanföll med att ett helt nytt boende snart skulle stå färdigt i Majorna. Förslaget att hela verksamheten på Morän skulle flytta just till Sandarna godkändes 21 juni 2022 av äldre samt vård- och omsorgsnämnden. Nu är förberedelserna i full gång.

— Att Moräns Vård- och omsorgsboende flyttar i sin helhet till Sandarnas Vård- och omsorgsboende känns som den bästa och mest naturliga lösningen, säger Ulrika Brodd, ansvarig för utflyttningen.  

Såväl enhetschefer, medarbetare, hyresgäster och deras anhöriga har överlag varit positiva till lösningen.

— Vår ambition har varit att informera i god tid om förändringen. De flesta av hyresgästerna vill flytta med, men de har också möjlighet att önska ett annat boende. Vi har haft informationsmöten och dialog med såväl hyresgäster som deras anhöriga. Det är viktigt att alla känner sig både informerade och inkluderade i förberedelserna under hela processen.

Någon vill kanske bo kvar i närområdet eller pröva något helt annat. Den som vill kan också önska att få flytta tillbaka till Moräns Vård- och omsorgsboende när renoveringen är klar. För alla som flyttar med till Sandarna försöker vi göra så få förändringar som möjligt. Hyresgästerna kan till och med få ha kvar de grannar de har idag om de vill, säger Ulrika Brodd.

Medarbetare och enhetschefer är erbjudna att flytta med till Sandarna

— Vi vet att omsorgspersonalen är väldigt viktig för att hyresgästerna ska känna sig trygga. Vi vill såklart behålla både trygghet och kompetens och är måna om att medarbetarna vet det. De flesta av medarbetarna vill flytta med, men det finns också de som vill pröva något nytt, säger Ulrika Brodd. 

Medarbetare inom hälso- och sjukvård, liksom medarbetare inom service, har sin egen organisering och flyttar inte med.

Vi får nycklarna till Sandarna den 1 januari 2023

Renas Redha har ansvaret för att allt är på plats på Sandarnas Vård- och omsorgsboende inför inflyttningen.

— Förberedelserna går enligt plan. Själva inflyttningen kommer att ske successivt under årets första kvartal. Det är viktigt att alla delar finns med och blir rätt, säger Renas.

Eftersom vissa ytor och lokaler blir gemensamma med den skola som också ska flytta in, behövs samarbete med grundskoleförvaltningen om hur man ska samnyttja dem. 

— Innan hyresgästerna flyttar in kommer vi att ha utbildningar för medarbetarna, bland annat i den välfärdsteknik som ska finnas i det nya huset, säger Renas Redha.