Vill du besöka din närstående? Här hittar du våra lokala rutiner.

Från och med 1 oktober är du välkommen att besöka din närstående även inomhus. För att kunna erbjuda så säkra besök som möjligt samt begränsa risken för smittspridning har vi vissa besöksrutiner.

Ditt besök ska vara föranmält till enheten på grund av att ditt besök loggförs i en besöksbok för att underlätta vid eventuell smittspårning.

Vid entrén

Ring på porttelefonen till den enhet du ska besöka.

Uppge ditt namn och vem du ska besöka för att kunna kontrolleras mot besöksboken. Du blir sedan insläppt av personal som följer dig till närståendes lägenhet.

Väl inne i entrén ska du sprita dina händer.

Vid enhetens entré blir du tilldelad ett visir som du ska använda under hela besöket.

Under besöket

Vi behöver fortsatt vara noga med att minska risken för att sprida smitta. Därför behöver du tvätta eller sprita händer när du kommer och du ska använda visir under hela besöket. Tänk på att hålla avstånd och begränsa fysisk kontakt.

OBS! Önskas kontakt med omsorgspersonal, tryck på trygghetslarmet. Uppsök inte personal själv i de gemensamma utrymmena. Besök inomhus begränsas till den närståendes lägenhet.

Efter besöket

Meddela personal via trygghetslarm när besöket är över. Du följs ut av personal från lägenheten till entrén.

Ta med ditt visir till entrén och lämna i en säck märkt ”Använda visir”.

Välkommen att besöka din närstående! Tack för att vi tillsammans hjälps åt med att minska smittspridning!

Vid frågor kontakta enhetschef:

Rebecca Lidberg 031- 365 65 55 B-hus

Mari Brännström 031- 365 65 58 C-hus