Foto: Lo Birgersson

Vår förskola


Vi har en härlig gemenskap på förskolan. Genom att lyssna och involvera barnen får de känna sig både viktiga och delaktiga. I huset bredvid finns ett äldreboende. Detta skapar en trivsam och levande atmosfär och är givande för både liten och stor.

Förskolan ligger i ett lugnt område intill ett berg med mycket grönska på sommarhalvåret. Det är gångavstånd till spårvagnshållplatsen Härlanda. Här stannar spårvagnslinje 1 och 3 samt busslinje 17 och 62. 

Våra avdelningar och pedagoger

På förskolan Morängatan 9 och 18 finns tre avdelningar: På Grodan och Björnen går yngre barn 1-3 år och på Älgen går äldre barn 3-5 år. Vi som arbetar här är utbildade förskollärare och barnskötare. Vi har ett nära samarbete med varandra, både inom och mellan avdelningarna. På så sätt skapar vi en ökad trygghet för barnen och öppnar upp för fler möjligheter till lek och kompisar. Vi följer ditt barn under hela förskoletiden, vilket skapar ytterligare trygghet mellan ditt barn och oss pedagoger.


Foto: Lo Birgersson

Gemenskap och allas lika värde i fokus

Vi har en härlig gemenskap på förskolan. Genom att lyssna och involvera barnen får de känna sig både viktiga och delaktiga. Vår målsättning är att barnen ska känna och förstå allas lika värde oavsett ålder, kön och etnicitet. Vi arbetar medvetet med att ge alla barn lika mycket utrymme och möjligheter att upptäcka, utforska och utveckla sina intressen och förmågor. Vi bygger verksamheten med barnens kompetens i fokus och vi ger barnen den tid de behöver för att utvecklas och lära. Vi vill att barnen ska uppleva lust och glädje i lärandet.

En dag hos oss

Är du nyfiken hur en dag på förskolan kan se ut för ditt barn?

  • På morgonen äter vi frukost tillsammans och får en lugn start på dagen.
  • Under förmiddagen leker vi inomhus eller utomhus i olika grupper. Vid fruktpausen samlar vi ihop oss och får ny energi till fortsatt lek.
  • Vid lunchtid äter vi tillsammans igen, ofta med spännande samtal vid bordet.
  • Efter lunch sover de yngre barnen middag medan de äldre vilar och lyssnar på sagor.
  • Efter vilan är det dags för aktiviteter ute eller inne. På eftermiddagen får barnen mellanmål.
  • Vi fortsätter med våra aktiviteter tills det är dags att gå hem.

Lekfull miljö fylld av möjligheter

Vi har rymliga lokaler med nästan oändliga möjligheter för ditt barn att leka, utmanas, och utveckla intressen. Det finns exempelvis rum för skapande i olika färg, form, material och lugna vilorum för att sova eller läsa sagor. Miljön är föränderlig och vi utvecklar våra olika rum beroende på vad barnen har för intressen och behov.

I huset bredvid  finns ett äldreboende. Detta skapar en trivsam och levande atmosfär. Ibland sjunger barnen för de som bor på äldreboendet, vilket är givande för både liten och stor. Barnen tycker att det är roligt att uppträda och de äldre uppskattar besöken mycket.

Vi har tillgång både till förskolans egna gård och till äldreboendets gård, där de äldre barnen har möjlighet att cykla.


Foto: Lo Birgersson