Om Mor Livas Stig

Vi vill skapa många möjligheter för dig att välja uppgifter och aktiviteter utifrån dina behov. Vi vill tillsammans med dig ordna en vardag som du utvecklas i.

Inriktning

Vi är en aktivitetsbaserad daglig verksamhet som vill kunna erbjuda dig som kommer till oss många olika aktiviteter. Tillsammans med dig skapar vi en dag för dig med aktiviteter som utvecklar dig utifrån dina behov.

Vår verksamhet är stor och du kommer att träffa många och olika personer under din dag på Mor livas Stig.

Vi har även en del av vår verksamhet som är arbetsnära daglig verksamhet för självständig praktikplats och uppdrag på andra organisationer med stöd utifrån behov av en handledare.

Antal deltagare

Vi är runt 55 deltagare som rör sig dagligen på Mor Livas Stig för att delta på de aktiviteter vi har i huset.

Cirka 50 personer har praktik på en organisation utanför huset.

Arbetssätt och metoder

Vi arbetar med lågaffektivt bemötande, alternativ och kompletterande kommunikation (tecken och bilder som stöd).

Personal

Hos oss arbetar stödassistenter, stödpedagoger och aktivitetssamordnare.

Språk

Svenska.

Lokaler

Lokalen ligger i markplan.

Mat

Du kan värma egen mat eller köpa mat på plats.

Resa hit

Närmaste hållplats är Västra Frölunda kyrka.

Viktigt att veta

För att ha din dagliga verksamhet på Mor Livas Stig är det bra om du tycker om att träffa många olika personer.