Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Förskolan Molinsgatan 23 ligger vid Kapellplatsen. Här inspireras vi av Reggio Emilia-filosofin och arbetar aktivt med att ge barnen möjlighet att uttrycka sig på många sätt, bland annat genom drama.

Två hemvister

Här på förskolan Molinsgatan finns två hemvister, ett för äldre barn och ett för yngre. På förmiddagarna är barnen indelade i olika projektgrupper. Vi ser förskolan som ett hus där alla barn kan leka i alla rum och alla barn är trygga med varandra och med alla pedagoger.

Lokaler som uppmuntrar skapande

På förskolan arbetar vi med inspiration från Reggio Emilia-filosofin. Barnen möter en modern och spännande omgivning som är anpassad efter deras perspektiv och som uppmuntrar till lek och lärande. Exempelvis har vi låga möbler som är anpassade efter barnen så att de själva kan arbeta och leka utan att alltid be en vuxen om hjälp.

Vi vill ge barnen möjlighet att uttrycka sig på många olika sätt exempelvis genom dans, bild och drama. Här finns både dramarum, ateljé och byggrum. Ett dramarum kan exempelvis inspirera till rollekar och framträdanden. I byggrummet kan barnen utforska storlek och rymd eller konstruera miljöer utifrån en saga man nyss läst.

Barnen involveras i miljöarbetet

Vi arbetar aktivt för att göra barnen miljömedvetna. Barnen involveras i miljötänket exempelvis genom att vara med vid sopsorteringen. Vi väcker barnen lust att lära.

Gångavstånd till flera parker

Förskolan ligger vid Kapellplatsen omgiven av andra läroanstalter. Alldeles intill finns flera grund- och gymnasieskolor och Chalmers. Det händer att vi får besök av skolelever som exempelvis uppträder för oss.

Vår gård är inte så stor men används dagligen. Eftersom förskolan är centralt belägen har vi gångavstånd till lekparker, parker och stadens kulturella utbud.

Viktigt med föräldraengagemang

En god dialog och ett gott samarbete med föräldrarna är viktigt, vi har samrådsmöten med föräldrarna två gånger per termin. Här på förskolan är föräldraengagemanget stort. Föräldrarna är bland annat med och arrangerar olika festligheter under året.