Skiss: Norconsult

Vår förskola

Förskolan Mirallén 64 är en nybyggd förskola i Sannegårdshamnen. Vi har ett tillagningskök där vår kock lagar all mat från grunden.

Avdelningar och personal

Förskolan består av 6 avdelningar. 2 avdelningar finns i suterrängdelen och 4 avdelningar på övervåningen som ligger i anslutning till gården och entréer. 

På varje avdelning arbetar tre pedagoger med en barngrupp, cirka 16–19 barn i blandade åldrar. Arbetslagen består av utbildade förskollärare, barnskötare och förskoleassistenter.

Omsorg på obekväm arbetstid

Avdelningen Ugglan erbjuder omsorg på obekväm arbetstid och har utökade öppettider kl. 06-22 måndag – söndag för dig som har behov. Du behöver ansöka om plats. Ansök till förskola och familjedaghem.

Vår pedagogik

På Miraallén arbetar vi utifrån läroplanen för förskolan och ett utvecklingspedagogiskt perspektiv, där barns lärande och meningsskapande främjas i en lekfull och omsorgsfull miljö. Där handlingar och situationer är avsedda att utveckla och fördjupa barnens förståelser, kunskaper och färdigheter.

Vi arbetar med barnet i centrum, där deras trygghet och rätt till såväl kroppslig som personlig integritet är i fokus.

Vi arbetar för att skapa samspelande atmosfärer som kännetecknas av acceptans, lyhördhet, närvaro och möjlighet att överträda gränser där barnen får möjlighet att utforska och upptäcka sin omvärld utifrån sina behov, intressen och förutsättningar. I vår undervisning utgår vi från en stöttande undervisningsmiljö som innebär att barnen genom stöd från pedagogerna får möjlighet att utmanas och utvecklas utifrån just sina unika förutsättningar och behov.