Aktiviteter på Fritidsgården

På vår fritidsgård jobbar vi aktivt med skapande och fysiska aktiviteter såsom måla, baka och köra olika boll aktiviteter.Dessutom finns det både brädspel- och pingisbord, samt fotbollsspel.

Vårt café är öppet fyra kvällar om veckan du kan köpa toast, fika, frukt, varm choklad, kaffe, té och fruktfestis. På Minimix bakar vi ofta med ungdomarna och det bruka bli både pizza, kakor och andra godsaker beroende på vad ungdomarna har lust till och är sugna på. Vi säljer ingen godis på gården för vi är en sockerfritt verksamhet.

Vi ser på film flera gånger i veckan och du kan också spela biljard, pingis eller fotbollsspel.

Inspirationskväll / Temakväll

Vi har också inspirationskvällar där människor som är födda och uppvuxna i Hammarkullen- och som idag arbetar med olika yrken såsom polis, socionom, pilot mm, kommer för att föreläsa och prata med barnen. Vi har temakvällar där vi pratar om tex Barnkonventionen. Vi har också ett samarbete med Bergums fritidsgård och Fältarna, där vi pratar med ungdomarna kring mansnormen i samhället. På detta sätt jobbar vi med att introducera barnen till demokratiska processer och till att börja fundera på jämställdhetsfrågor.

Unga ledare

Två ungdomar kommer varje vecka få testa hur det är att vara Ung ledare på Minimix. Varje vecka är det två nya ungdomar. Personalen på Minimix är deras handledare. Vad innebär det att vara en Ung ledare :


  • Skapa olika lekar
  • Hålla i tävlingar
  • Stå i cafét
  • Spela spel med besökarna
  • Välkomna besökarna
  • Baka med besökarna
  • Göra olika aktiviteter

Syftet med att låta ungdomarna testa hur det är att vara ung ledare är att dom ska vara delaktiga och ha en inflytande på sin gård. Vi vill inkludera ungdomarna och ge dem större perspektiv i fritidsgården och i området. Oftast är dom besökare och har roligt på gården. När vi låter dom vara unga ledare lär dom sig ta ansvar, ta egna initiativ, vara kreativa, tänka utanför boxen.