Om Minilövis

Verksamheten bygger på frivillighet, delaktighet och lärande. Vi arbetar med öppen verksamhet vilket betyder att ungdomarna bara kan komma förbi och hänga kravlöst.Parallellt med detta brukar vi också ha riktade aktiviteter på gården, där de unga själv väljer om de vill delta. Vi håller även i aktiviteter både på och utanför gården, ofta i samarbete med andra aktörer i området.