Rekommendation 6: Leva hållbart

En hållbar, attraktiv livsstil i Göteborg.

Medborgarrådet ser att:

Det är dyrt att vara miljövänlig. Det är obekvämt, svårt och otillgängligt att lämna för återbruk eller återvinna, konsumera hållbart inklusive att kunna välja bort plastförpackade produkter. Rådet ser att det saknas uppmuntran och incitament för att ändra livsstil (till att leva hållbart). Det saknas även förebilder för att leva och konsumera hållbart.

Medborgarrådet rekommenderar att:

Åtgärdsförslag 1: Göteborgs Stad möjliggör för att saker lämnas till återbruk genom en (rund) låda för cirkulärt bruk i fastighetsnära inlämning. Sopbilen plockar upp och transporterar till utlämningsställe.

Åtgärdsförslag 2: Göteborgs Stad inrättar ”giftboxes” i kommunala verksamheter som är öppna och gratis för allmänheten.

Åtgärdsförslag 3: Göteborgs Stad upplåter lokaler (gratis) för att inspirera/informera/träffas kring hållbar livsstil.

Åtgärdsförslag 4: Göteborgs Stad genomför en kampanj för att uppmuntra till en hållbar livsstil.

Åtgärdsförslag 5: Göteborgs Stad installerar energigenererande motionscyklar som bidrar till exempelvis spårvagnarna. Som tack får ”cyklisten” en västtrafikbiljett.

Åtgärdsförslag 6: Göteborgs Stad arrangerar en modevisning på temat hållbart mode/återbruk i samband med exempelvis West Pride.

Åtgärdsförslag 7: Göteborgs Stad ger miljövänliga verksamheter gratis reklamplats i det offentliga rummet. Fossilfrämjare får ett dyrare pris.