Rekommendation 1: Möta politiker

Etablera en fast representativ remissinstans bestående av medborgare.

Medborgarrådet ser att:

Rådet ser att det idag finns en bristande interaktion mellan medborgare och beslutsfattande politiker. Medborgarna kommer inte till tals innan väsentliga beslut fattas. Det gäller i synnerhet när det gäller de lokala miljö- och klimatfrågorna.

Vi har en representativ demokrati men vi bör nå fördjupad lokal demokrati och förankring hos befolkningen

Läget när det gäller klimat- och miljöfrågan är akut. Många medborgare känner en brinnande lust att vara delaktiga i de beslut som behöver fattas nu och inför framtiden.

Medborgarrådet rekommenderar att:

Rådet rekommenderar att kommunfullmäktige etablerar en fast medborgarinstans, av slumpmässigt och representativt utvalda medborgare, till exempel sysselsättning, stadsdel, ålder, kön, funktionalitet, inkomst, som skall rådfrågas som remissinstans inför väsentliga beslut för göteborgarna beträffande miljö- och klimatfrågor.

Förslagsvis skulle remissinstansens cirka 40 medlemmar väljas till en mandatperiod om 4 år.

Instansen ska ha i uppgift att tänka långsiktigt, i flera generationer framåt. Påverkar frågan en stor del av medborgarna och har långsiktiga konsekvenser, skall instansen rådfrågas. Exempel på frågor det skulle kunna gälla: införandet av gratis kollektivtrafik, naturförstörande verksamhet, bevarandet och utvecklande av gröna ytor.

Arbetet skall ske med full öppenhet gentemot medborgarna.

Vårt mål är att medborgarna skall kunna forma stadens framtid, öka förankringen och möjligheten att påverka viktiga beslut i kommunen.

Därmed kan vi utvidga demokratin i vår stad.

Initialt vill vi att instansen skall rådfrågas när det gäller miljö- och klimatfrågor, men kan även rådfrågas om andra avgörande frågor i framtiden.