Stöd i det systematiska miljöarbetet


Här hittar du stöd som kan underlätta arbetet med det systematiska miljöarbetet. Stödet är framtaget för förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad.

Stödet ska fungerar som hjälp och inspiration för medarbetare som praktiskt arbetar med Göteborgs Stads miljöledningssystem till exempelvis miljö- och kvalitetssamordnare, utvecklingsledare miljö eller andra befattningar som arbetar med miljöfrågor.

Vägledning till Göteborgs Stads strategiska kemikaliearbete

Handledning Hantering av kemiska produkter

Handledning  Kemikalierätt för inköpare

Texten är uppdaterad: 2023-07-03