Stöd i det systematiska miljöarbetet

Här hittar du Göteborgs Stads vägledningar och handledningar som kan underlätta arbetet med miljöledningssystemet. Informationen är framtagen för förvaltningar och bolag i Göteborgs Stad som stöd för deras systematiska miljöarbete.

Vägledningarna beskriver vad som ska göras och handledningarna beskriver hur det kan göras och fungerar som stöd och inspiration för medarbetare som praktiskt arbetar med Göteborgs Stads gemensamma miljöledningssystem. De är framtagna av miljöförvaltningen i Göteborgs Stad för exempelvis miljö- och kvalitetssamordnare, utvecklingsledare eller andra befattningar som arbetar med miljöfrågor.

Styrande dokument

Vägledning

Handledning

Styrning inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling i Göteborgs Stad

Övergripande beskrivning av VAD som ska göras

En konkret beskrivning av HUR det kan göras. Till exempel gör så här och tänk på

Göteborgs Stads miljö-och klimatprogram 2021-2030
Vägledning till Göteborgs Stads strategiska kemikaliearbete


Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning
Vägledning till Göteborgs Stads
anvisning för systematisk
miljöledning
Handledning - Kartlägga och bedöma miljöpåverkan samt ta fram lokala miljömål

Texten är uppdaterad: 2022-11-15