Bestämmelser i miljöledningssystemet

Göteborgs Stads anvisning för systematisk miljöledning innehåller bestämmelser för att skapa förutsättningar, planera, genomföra, följa upp och förbättra. Bestämmelserna bygger på stadens riktlinje för styrning, uppföljning och kontroll som underlättar att det systematiska miljöarbetet integreras i det ordinarie arbetet.

Läs mer om respektive bestämmelse: