Exempel på samhällsekonomiska analyser


Nedan ges ett antal exempel på genomförda samhällsekonomiska analyser, som kan kopplas till områden som här bäring på målen i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram. I exemplen finns i vissa fall kostnader och nyttor kvantifierade. Exemplen ska ses som inspiration.