En pollinerande insekt i en ljusblå blomma bland andra blå och rosa blommor och stensättning. I bakgrunden en upphöjd brunn. Fotograf: Lo Birgersson

Fira biologiska mångfaldens dag för livet på jorden

Publicerad 19 maj 2023

Måndag 22 maj är det internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen har instiftats av FN för att uppmärksamma betydelsen av biologisk mångfald för livet på jorden. Miljöförvaltningen övervakar många olika livsmiljöer i naturen inom Göteborgs kommun.

En hög biologisk mångfald innebär att det finns variationer av arter, organismer och ekosystem. Många av dessa är beroende av varandra för att kunna överleva och frodas. Om en art, en organism eller ett ekosystem försvinner eller förändras påverkas många fler.

– Men den biologiska mångfalden är viktig för oss människor också. Den ger ekosystemtjänster som är avgörande för vår överlevnad och hälsa, säger Belma Krslak, enhetschef på miljöförvaltningen, Göteborgs Stad.

Läs hela artikeln Fira biologiska mångfaldens dag för livet på jorden (vartgoteborg.se)