Aktuellt

 • Referat från eventet - Så ska vi nå miljö- och klimatmålen!

  Publicerad 27 november 2023
  Den 16 november samlades nyckelaktörer för miljö- och klimatarbetet i Göteborgs stad för samtal utifrån resultatet i miljömålsuppföljningen. Flera av stadens ledande politiker, förvaltningsdirektörer och bolags-VD:ar samtalade om hur omställningen till en ekologiskt hållbar stad 2030 ska gå till.
 • Anmäl dig till eventet – Så ska vi nå miljö- och klimatmålen!

  Publicerad 2 oktober 2023
  Den 16 november bjuder miljöförvaltningen in till ett event för att kraftsamla och mobilisera Göteborgs Stad, för att öka takten i omställningen till en ekologiskt hållbar stad 2030. Arbetet för att nå målen går åt rätt håll, men för långsamt enligt den senaste rapporten.
 • Den framtidsbara staden – för dig som vill skapa framtidens Göteborg

  Publicerad 30 augusti 2023
  Göteborgs Stad skapar en mötesplats på Frihamnsdagarna där vi bjuder in till ett fullspäckat program med allt från framtidens transporter till stadsodling och mat. Välkommen in och prata om hur du vill att din framtida stad ska bli. Frihamnsdagarna pågår 31 augusti till den 2 september.
 • Uppföljning av Göteborgs Stads miljö- och klimatmål

  Publicerad 22 juni 2023
  Göteborg Stad har som mål att Göteborg ska vara en ekologisk hållbar stad år 2030. Nu har de tre miljömålen för naturen, klimatet och människan, samt de tolv delmålen i miljö- och klimatprogrammet, följts upp för första gången. Det görs mycket i Göteborgs Stad, men takten behöver ökas avsevärt.
 • Fira biologiska mångfaldens dag för livet på jorden

  Publicerad 19 maj 2023
  Måndag 22 maj är det internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen har instiftats av FN för att uppmärksamma betydelsen av biologisk mångfald för livet på jorden. Miljöförvaltningen övervakar många olika livsmiljöer i naturen inom Göteborgs kommun.
 • Klimatkommunerna samlas i Göteborg 27 och 28 april

  Publicerad 26 april 2023
  För 11 år sedan blev Göteborgs Stad medlem i Klimatkommunerna, men sedan dess har antalet medlemmar ökat stadigt. I år står Göteborg som värd för årsmötedagarna och passar då på att berätta om Göteborgs Stads miljö- och klimatarbete för gästerna.
 • Lyckat resultat för Göteborgs stads hållbarhetslänkade lån

  Publicerad 28 mars 2023
  Göteborgs Stad har lyckats bättre än förväntat med att nå de årliga målen för 2022 när det gäller hållbarhetslänkade lån. “Vi kan med glädje se att vi 2022 tar steg mot att klara stadens ambitiösa klimatmål och sociala utmaningar”, säger Fredrik Block, portföljförvaltare på stadsledningskontoret.
 • Earth hour ska få oss att tänka till

  Publicerad 28 mars 2023
  Earth hour är en manifestation för att uppmärksamma klimatkrisen och förlusten av djur och natur. Göteborgs Stad uppmärksammar timmen lördag 25 mars 20.30–21.30, men jobbar året om med frågorna för att Göteborg ska ha en hög biologisk mångfald och ett klimatavtryck nära noll år 2030.
 • Återbrukssajten Tage - en framgångssaga

  Publicerad 22 februari 2023
  Göteborgs Stads satsning på återbruk av kontorsinredning resulterade i att sajten Tage bildades 2013. Sedan dess har trenden med återbruk växt sig starkare och i takt med utvecklingen har återbrukssajten blivit permanent och under 2022 passerade rekordmånga produkter genom Tage.
 • Ta chansen att bidra till ett hållbart resande i Göteborg

  Publicerad 17 februari 2023
  Har du anknytning till Askim, Frölunda eller Högsbo och har tankar kring hur resandet längs väg 158 kan bli mer hållbart? Då kan du anmäla dig till ett samverkansprojekt som handlar om just detta.
 • Göteborgs Stad nominerad till Träflugan

  Publicerad 16 februari 2023
  Göteborgs Stads ambitiösa arbete kring hållbart byggande uppmärksammas och är nominerat till priset Träflugan 2022. Priset går till en person, en arbetsgrupp eller ett initiativ som bidragit till att utveckla hållbart byggande i trä under året.
 • Forskarskola med fokus på rättvis lokal klimatomställning

  Publicerad 10 februari 2023
  Den nystartade Forskarskolan Just Transitions kommer att fokusera på rättvis klimatomställning i kommuner och regioner. Med ett brett samarbete mellan akademi, kommuner, regioner förväntas allt lärande ge mer kunskap om hur klimatomställningsarbetet i offentlig sektor kan utvecklas och förverkligas.
 • Götepod: Hållbart byggande - lyssna på avsnitt 22

  Publicerad 13 januari 2023
  Hur planerar vi hållbart och bygger klimatsmart i Göteborg? Återbruk och cirkularitet är ord som förekommer flitigt när vi pratar om hållbar stadsutveckling, men vad är det egentligen, och hur får vi fart på det klimatneutrala byggandet?
 • Energianvändningen - ett hett ämne i Göteborg

  Publicerad 29 december 2022
  I Göteborgs Stads energiplan, som är kopplad till miljö- och klimatprogrammets mål angående energi, finns det konkreta åtgärder för att minska energianvändningen på kort och lång sikt.
 • Klimatkavalkad visade initiativ och möjligheter

  Publicerad 16 december 2022
  Om 97 månader ska Göteborg ha ett klimatavtryck nära noll. Vad gör vi just nu för att nå dit? Det var temat för Klimatkavalkaden 2022.
 • Göteborgs klimatråd

  Publicerad 13 december 2022
  Sedan augusti 2022 har Göteborg ett klimatråd. Rådet består av oberoende expertis som ska ge stöd i Göteborgs Stads omställning.
 • Götepod: Hur ska Göteborg bli klimatneutralt?

  Publicerad 13 oktober 2022
  Göteborg har antagit ett ambitiöst miljö- och klimatprogram och har utsetts till en av EU:s 100 klimatneutrala städer. Det innebär att Göteborg ska vara en av föregångsstäderna i Europa och visa vägen för omställningen. Vad krävs för att vi ska lyckas och vilken roll spelar stadsutvecklingen?
 • Borgmästaravtalet: Höga ambitioner i uppdaterat klimatavtal

  Publicerad 12 oktober 2022
  I september signerade kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson ett uppdaterat klimatavtal för Göteborg tillsammans med nära 100 andra EU-städer. Göteborg har sedan tidigare signerat borgmästaravtalet två gånger och nu är det dags för en uppdaterad version.