Foto: Peter Kvarnström

Aktuellt

Det finns många aktiviteter som är kopplade till Göteborgs Stads arbete med miljö och klimat. Här har vi samlat ett urval av nyheter och händelser i närtid.

Höga ambitioner i uppdaterat klimatavtal

I september signerade kommunstyrelsens ordförande Axel  Josefson ett uppdaterat klimatavtal (borgmästaravtalet) för Göteborg tillsammans med nära 100 andra EU-städer. 

Läs mer i artikeln i Vårt Göteborg.

Hur ska Göteborg bli klimatneutralt?

Göteborg har antagit ett ambitiöst miljö- och klimatprogram och har dessutom utsetts till en av EU:s 100 klimatneutrala städer. Det innebär att Göteborg ska vara en av föregångsstäderna i Europa och visa vägen för omställningen. Men vad krävs för att vi ska lyckas i klimatomställningen och vilken roll spelar stadsutvecklingen?

Om detta och mycket mer samtalar stadsarkitekt Björn Siesjö med gäster: Karin Bjerner, utvecklingsledare på miljöförvaltningen i Göteborgs Stad, och Lena Holmberg, lärandestrateg inom innovationsprogrammet Viable Cities.

Lyssna på Götepod-avsnittet här (nr 18).