Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Förskolan har nära till grönområden som vi ofta besöker. Vi arbetar med Hållbar utveckling och ser det som viktigt att vi är ute varje dag.

Sex avdelningar

Förskolan har sex avdelningar med åldershomogena grupper samt en mindre grupp. På förskolan går drygt 110 barn uppdelat på sex avdelningar som har namn efter färger.

Lokaler med plats för lek

Från början var förskolan en låg- och mellanstadieskola och var då Treröseskolan. Sedan blev det bland annat folkhögskolans lokaler. Nu heter den Treröse förskola, Mildvädersgatan 3-7.

2011 skrev ett yttrande om att bygga om skolan till förskola och våren 2012 flyttade de första avdelningarna in. Det var två avdelningar som startade då. Efter detta har så ytterligare fyra avdelningar öppnats upp.

Gården

Gården består av ett antal olika gårdar. Avdelningen i bottenplan har en egen gård där vi bland annat odlar kryddväxter. Övriga avdelningar har en gemensam gård som kommer att rustas upp och göras om under första halvåret 2016. Dessutom finns två naturgårdar i direkt anslutning till den övre gården.

Utbildad personal med språkkunskaper

Vi som arbetar här är utbildade förskollärare och barnskötare. Här finns också lärare/förskollärare med specifika kunskaper i till exempel musik, bild mm. Vi har också tre pedagoger som arbetar som extra resurs på förskolan. Inom personalen finns stora språkkunskaper vilket gör att vi kan möta ditt barn och dig som förälder på ett bra sätt.

Dagarna på förskolan

Dagarna innehåller både ute- och inne aktiviteter. De flesta dagarna arbetar vi i olika projekt utifrån barnens intressen. Projekten dokumenteras på våra dokumentationsväggar vilket gör att du som vårdnadshavare kan följa arbetet på ett nära håll. Vi gör även utflykter till närliggande grönområden, museer, biblioteket och Universeum.

Alla arbetslag har reflektionsmöte/avdelningsplanering tillsammans varje vecka för att nå så hög kvalitet som möjligt på verksamheten och dessa sker på måndagarna.

Vi arbetar för en bättre miljö

Förskolan arbetar aktivt för hållbar utveckling inom alla områden och är med i projektet Grön Flagg.
Vi strävar också efter att få en så giftfri förskola som möjligt. Detta innebär att vi på sikt byter ut alla plastsaker för att ersätta dem med bättre alternativ.

Reggio Emiliainspirerad förskola

Verksamheten på förskolan är inspirerad av Reggio Emiliapedagogiken. Den utgår ifrån att barn föds intelligenta och med en stark inneboende drivkraft att utforska världen. Barnen uppmuntras till att ta egna initiativ och prova sig fram både på egen hand och i samspel med andra. Vi lägger därför stor vikt vid skapande i olika former, till exempel sagor, drama, färg och form. Vi använder ofta material som lera, papper och bilder i vår verksamhet och låter barnen skapa fritt utifrån sin fantasi.