Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Här får barnen möjlighet att terminsvis fördjupa sitt lärande inom olika fokusämnen, till exempel matematik eller utomhuspedagogik.

Avdelningar och personal

Här finns fem åldersindelade avdelningar, två är för barn mellan 1 och 3 år och tre är för barn mellan 3 och 5 år. Vi har en egen kokerska som lagar all vår mat i ett kök på förskolan.

Pedagogik

Här ser vi barnen som kompetenta individer vilket innebär att de får vara med i verksamheten och påverka och bestämma i varierande grad allt efter ålder och mognad.

Varje termin har vi olika ämnen som vi fokuserar lite extra på. Det kan till exempel vara naturorienterande ämnen och teknik, språk, matematik eller utomhuspedagogik. Vi pedagoger utvecklar kontinuerligt förskolans arbete inom de olika fokusområdena genom att lära av varandra och av det arbete som sker tillsammans med barnen i leken och i planerad pedagogisk aktivitet.

Värdegrund

Hos oss kan alla känna sig hemma och hur vi bemöter varandra är viktigt. Därför arbetar vi kontinuerligt med hur vi ska vara mot varandra. Under våra samlingar, i alla pedagogiska aktiviteter och i de vardagssituationer som uppstår tränar vi bemötande. Genom det får barnet lära sig hur betydelsefullt bemötandet är och lära sig hantera konflikter och hitta lösningar.

Goda relationer med föräldrar och barn är av stor vikt för oss som arbetar på förskolan. Därför möter vi både barn och föräldrar med lyhördhet, vänlighet och respekt.

En dag på förskolan

En dag består av lek och inlärning, aktiviteter och lugna stunder. Vi har fasta tider för frukost, lunch vila och mellanmål.

De barn som kommer till förskolan tidigt på morgonen samlas alla på en avdelning. När det är dags för frukost går barnen till den egna avdelningen

Under förmiddagen deltar barnen i olika pedagogiska aktiviteter och lekar, inomhus och utomhus. Bland annat går vi alltid ut en stund på förmiddagen för lek på gården och i bland blir det en kort utflykt i närområdet. Vi går ut i alla väder. Om det regnar kan vi leka med vatten, om det är snöar åker vi kanske pulka och bygger snöfigurer.

Efter lunch vilar barnen. En del barn sover medan andra lyssnar på sagor. Senare under eftermiddagen väntar mer lek och pedagogiska aktiviteter. För de barn som har en lite längre dag på förskolan avslutas dagen gemensamt på en av våra avdelningar.

På förskolan har vi flera traditioner under året. Lucia firar vi med luciatåg för familjen och strax innan jul brukar Tomten gå förbi förskolan. Några gånger per år har vi även drop-in för föräldrar och syskon. Det blir ett tillfälle att fika, prata och träffa andra barn och föräldrar på förskolan. I slutet av vårterminen har vi vår välbesökta gårdsfest. Alla familjer bjuds in till förskolan för att ta del av barnens uppträdande i form av teater, sång och dans.

Föräldrasamverkan

En förutsättning för att förskolan ska bli en så trivsam miljö som möjligt för både barn och vuxna är att vi vuxna samarbetar och stödjer varandra. Ni är välkomna att vara med ert barn på förskolan och ta del av vår verksamhet.

Vi har föräldramöten, drop-in och utvecklingssamtal. Den dagliga kontakten är också mycket viktig för oss, även småsaker kan ha stor betydelse. Tveka därför aldrig att lyfta någon fråga med oss.

Inskolning

Inskolningstiden anpassas efter barnets behov och varierar därför, men brukar vara mellan en och två veckor. De första dagarna är du som vårdnadshavare tillsammans med ditt barn på förskolan under en kortare tid. Tiden barnet är självt på förskolan utökas sedan successivt under inskolningsperioden.

När inskolningen är klar och barnet har gått sina ordinarie tider under en period erbjuds du ett uppföljningssamtal. Under samtalet stämmer vi av hur det går för ditt barn på förskolan.