Vår förskola

Här får ditt barn möjlighet att fördjupa sig i olika fokusområden som till exempel digitalitet eller språk – där barnens nyfikenhet och intressen leder vägen. Förskolan består av två byggnader. När du sökt och fått en plats på förskolan, blir ditt barn placerat på en avdelning i någon av byggnaderna.

En plats för alla barn! 

På våra förskolor vet vi att trygghet är grunden för lärande och utveckling därför strävar vi efter en god kommunikation och ett öppet, välkomnande klimat.

Pedagogerna på våra två förskolor har ett nära samarbete med ett gemensamt systematiskt kvalitetsarbete, där kollegialt lärande är en av delarna för att kunna skapa de bästa förutsättningarna för ditt barn.

Hos oss får barnen uppleva föränderliga och stimulerande miljöer både inne och ute, som uppmuntrar och inspirerar till att utforska sin omvärld.

Varje år arbetar vi med ett nytt fokusområde som är kopplat till läroplanen och utgår från barnens intressen och behov.

Två förskolor i en enhet

Våra två förskolor ligger lugnt beläget, nära varandra i ett villa- och radhusområde i Bratthammar, Fiskebäck. Förskolorna har var sin stor gård med härlig skog och natur alldeles inpå knuten.

Melongatan 3 är den äldre av våra två förskolor och består av fem avdelningar, fördelat på två avdelningar för våra yngsta barn och tre avdelningar för de äldre barnen.

Melongatan 90 öppnades 2019. Lokalen är i två plan och består av fem avdelningar, men har i dagsläget fyra avdelningar öppna. Två avdelningar för våra yngsta barn och två avdelningar för de äldre.

Eget tillagningskök finns i båda lokalerna.

När du söker plats på Melongatan 3, kan ditt barn få sin hemvist på adress Melongatan 3 eller Melongatan 90.

Bilden föreställer en grå byggnad och en förskolegård med en klätterställning och en ruschkana.

Förskolebyggnaden på adress Melongatan 3.

Bilden föreställer en trappa och en ramp som leder till en grå byggnad. På kortsidan av byggnaden sitter ett blått runt märke.

Förskolebyggnaden på adress Melongatan 90.

Följ oss på Instagram